Professionel video

– med undertekster

De fleste videoer ses på smartphones – og tilmed uden lyd. Derfor er det en rigtig god idé, at tekste sine video – men det er ikke den væsentligste grund! Undertekster indgår nemlig i Googles søgealgoritmer på lige fod med nøgleord og andet tekst du lægger op med din video på Youtube, facebook etc.

Undertekstning koster 50,- per minut

(75,- per minut hvis der IKKE foreligger manuskript)

Processen for undertekstning

1. Upload af video til tekstningsprogram
Vi bruger tekstværktøjet i Youtube samt Final Cut Pro X til at lave undertekster.

2. Transskribering
Vi hører videoen, mens vi skriver, alt der bliver sagt – ordret – inklusive pause- og lydord som f.eks. “øh”, “hmm” og “suk”, som kan være vigtige for forståelsen.

3. Tilpasning af skrift til tale
Her tilpasser vi teksten, så den giver mening i forhold til forståelsen. Det er f.eks. her, vi tager stilling til, om pause- og lydord samt afbrudte sætninger skal med.

4. Korrekturlæsning
Når teksten er renskrevet, bliver den læst igennem for at sikre, den er sammen-hængende og forståelig, samt ikke indeholder stave- og tegnsætningsfejl.

5. Linje-justering (antal anslag)
Herefter tilpasses den videoen. Teksten deles, så den følger talens naturlige pauser, og samtidigt passer til de 1-2 linier, som undertekster må fylde.

6. Tidsjustering (visningstid)
Når det er gjort, skal visningstiden finjusteres, så teksten følger talen, og samtidigt vises længe nok til, at man kan nå at læse den.

 

7. Kontrolgennemgang (med andre øjne)
Her bliver videoen med undertekster set igennem af en tredjeperson med “friske øjne”.

8. Evt. rettelser
Skulle der være rettelser, bliver de udført.

9. Download SRT-fil
Teksten bliver nu omdannet til en SRT-fil, som kan lægges op sammen med videoen på Youtube, facebook og andre videoplatforme. Alternativt kan vi integrere teksten direkte i videoen.

Jeg vil gerne vide mere